لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر yahussain

بین عشق های تو دنیا بخدا بهترین حسینه وقتی مقصد تمام عاشق ها اربعین حسینهِ .
چقدرحرف در این سینه من جمع شده چند وقتیست که با حال خودم درگیرم چند ماه است جلوتر به شما میگویم اربعین کرب و بلایم نبری می میرم
We have learned from our martyred Imam Hussain to prefer the death in dignity rather than to be subjected Iran will be cemetery of every transgressor.
تِزورونی اَعاهِـدکُم به زیارت من می‌آیید، با شما عهد می‌بندم تِـعِـرفـونی شَفیـعْ اِلکُم. می‌دانید که من شفیع شمایم
Pray for Reappearance of #imammehdi a.j.f