لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر ادب

??????????????
هر چه هستم هرچه بودم بر کسی مربوط نیست
یا علی ابن موسی الرضا (علیه السلام )
#