لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر یا_قمر_بنی_هاشم

هرکس که با تو بوده اگر با تو هست ماند
.
به به که چه دلرباست عباس ساقی می ولاست عبـــــاس در فلک نجات ناخـــــــــــــدا و در ملک دلم خداست عبــاس از فاطـــمه اش جدا مخــوانید با پنج تن کســاست عبـــاس او زیر کـــــــــــــسـا نبود زیرا بر آل عبا عباســـــت عباس
حتما ببینید#سید_جواد_ذاکر