لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر امام_مهدی

?امام مهدی علیه السلام می فرمایند:
m Ghazi:
?امام مهدی علیه السلام می فرمایند:
?امام مهدی علیه السلام می فرمایند:
?امام مهدی علیه السلام می فرمایند:
?امام مهدی علیه السلام می فرمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم.
اينجا عبادتگاه گل بانوی تقواست * اينجا مکان اقدس و پاک و معلّاست
.
یلدای انتظارت جان را به لب رسانده
خدایا راضیم به رضای تو