لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر پای_پیاده

.
میرسد از هر طرفی نانه ی دوست که حلالم بکن ای از همه جا،جا مانده نام ما را بنویسید کف صحن حسین بنویسیدکه یک بی سر و پا جا مانده
من از کودکی عاشقت بوده ام...
Why you like to participate in arbaeen walk?
Comment the Arabic phrases that you remember from arbaeen pilgrimage
چه بیارم چه بگویم به ثنایت پسر فاطمه فرمود که جانم به فدایت یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین
Where you walked under the rain through the path?
Where did you walk under the rain through the path?
Priest participants of arbaeenwalk
اتمام پروژه ی مسقف سازی حرم حضرت ابالفضل عکسهای بیشتر در استوری