لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر hussain

بارش باران در بین الحرمین ارباب ،هوایی به لطافت عشق و مکانی افضل از کائنات ،در حریم ثار الله عشق بازی عجب صفایی دارد ....... #امام#حسین#imam#hussain#کربلا #کرب#بلا#بین_الحرمین #امام_حسین #نماهنگ
مقام دست چپ حضرت ابوالفضل (کف العباس)
:
.
???????????
.