لوگو
یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر خاک

به یاد همه #پدر #مادر ها که زیر خروارها #خاک خوابیده اند........ #مادرم #نذر تو کرده است مرا هم بپذیر........ #یاعلی_مدد